Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Η TRUST γνωρίζει ότι αναγκαιότητα για την εξέλιξη των εργασιών της και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είναι η ύπαρξη εξειδικευμένων και έμπειρων συνεργατών.

 

Στα παραπάνω πλαίσια φροντίζει για την αρχική εκπαίδευση του νέου προσωπικού της από επιστημονικά καταρτισμένους συνεργάτες στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και τη συνεχή επιμόρφωσή του με σεμινάρια κατά την διάρκεια της συνεργασίας τα οποία χρηματοδοτεί η ίδια και προσφέρουν τη δυνατότητα της πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Η TRUST επιδιώκει πάντα συνεργασίες με νέους και νέες οι οποίοι χαρακτηρίζονται από εργατικότητα , δυναμική και φιλοδοξία.

 

Ειδικότητες που απασχολούνται στην επιχείρηση είναι οι εξής:

 

  • Οικονομικοί Αναλυτές πτυχιούχοι οικονομικών σχολών
  • Επικοινωνιολόγοι
  • Προγραμματιστές
  • Μηχανικοί Δικτύων
  • Νομικοί
  • Απόφοιτοι σχολών Διοίκησης & Management
  • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων