Ξεχωρίζουμε γιατί:

Διασφαλίζουμε πλήρως το απόρρητο των συναλλαγών σας

Αναπτύσσουμε καινοτόμες & πρωτοποριακές υπηρεσίες

Οικοδομούμε από κοινού υγιείς συναλλαγές

Έχουμε ευέλικτη & πελατοκεντρική πολιτική

Φιλοσοφία

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας και η εξυπηρέτηση των
πελατών μας αποτελούν την κύρια επιδίωξή μας και
παράλληλα το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζουμε τις
επιχειρηματικές μας ιδέες ώστε να δημιουργήσουμε μια
εταιρεία με αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους και
τους συνεργάτες μας.

 

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον στόχων και επιδιώξεων που
αντικατοπτρίζεται στην άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη,
στην εξέλιξη πρωτοποριακών υπηρεσιών, στη
δημιουργικότητα και στην άριστη οργανωτική δομή.

 

Εδώ και 26 χρόνια στηρίζουμε την υγιή ανάπτυξη της
επιχείρησής σας σε όλες τις φάσεις του εμπορικού σας
κύκλου. Συνεχίζουμε με την ίδια ποιότητα και συνέπεια, με
διεθνείς συνεργασίες και τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες
επιχειρηματικής πληροφόρησης για τη διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου και την ανάπτυξη των εργασιών σας.

Ιστορικό

  • H TRUST ιδρύθηκε το 1991 για να προσφέρει υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης που εγγυώνται: Ποιότητα, Εξειδίκευση, Ασφάλεια απορρήτου συναλλαγών, Ευελιξία και τεχνολογική πρωτοπορία.
  • Σημαντικός σταθμός της πορείας της υπήρξε το έτος 2000 κατά το οποίο απορρόφησε πλήρως το στελεχιακό προσωπικό και πελατολόγιο της τράπεζας πληροφοριών ΑΡΩΓΗ Α.Ε (δ.τ. RUNNER).
  • Έχει αναπτύξει τις δικές της βάσεις δεδομένων, προϊόντα πνευματικής της ιδιοκτησίας, με στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς τα οποία προσφέρει με όλη την ευθύνη της συγκέντρωσης και επεξεργασίας τους που συνοδεύεται από την πολυετή τεχνογνωσία της στο αντικείμενο.
  • Η παροχή των οικονομικών & εμπορικών πληροφοριών από την TRUST, οι πηγές, ο τρόπος συλλογής , οι κατηγορίες των στοιχείων και εν γένει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η εταιρεία καθορίζεται πλήρως από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Η ποιότητα των υπηρεσιών και των δεδομένων της TRUST έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 από το έτος 2004 το οποίο και ανανεώνεται επιτυχώς σε ετήσιους ελέγχους.
  • Επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες με στόχο τη δημιουργία ολοένα πιο ευέλικτων υπηρεσιών που συνδυάζουν advanced χαρακτηριστικά και διασφαλίζουν αξιόπιστες συναλλαγές.
  • Εφαρμόζει εγγυημένα και με αξιόπιστες διαδικασίες πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας για μεγάλο πλήθος αιτήσεων που αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε χρόνους REAL ON LINE οι οποίες συνδυάζονται με υπηρεσίες Ταυτοποίησης στοιχείων και customized scorecard.
  • Διατηρεί διπλές κτιριακές εγκαταστάσεις (disaster recovery & business continuity), που εξασφαλίζουν εγγυημένα αδιάλειπτη λειτουργία στην παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής πληροφόρησης.