Ξεχωρίζουμε γιατί:

Διασφαλίζουμε πλήρως το απόρρητο των συναλλαγών σας

Αναπτύσσουμε καινοτόμες & πρωτοποριακές υπηρεσίες

Οικοδομούμε από κοινού υγιείς συναλλαγές

Έχουμε ευέλικτη & πελατοκεντρική πολιτική

Εταιρικό Προφίλ

  • H TRUST ιδρύθηκε το 1991 για να προσφέρει υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης και ανάπτυξης που εγγυώνται: Ποιότητα, Εξειδίκευση, Ασφάλεια απορρήτου συναλλαγών, Ευελιξία και Τεχνολογική πρωτοπορία.
  • Έχει αναπτύξει την πλέον επικαιροποιημένη βάση προσωπικών δεδομένων με όλη την ευθύνη της συγκέντρωσης και επεξεργασίας που εγγυάται η πολυετή τεχνογνωσία της στο αντικείμενο.
  • Η παροχή των δεδομένων από την TRUST, οι πηγές, ο τρόπος συλλογής , οι κατηγορίες των στοιχείων και η εν λόγω επεξεργασία διεξάγεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και των αποφάσεων της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.
  • Επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες με στόχο τη δημιουργία ολοένα πιο ευέλικτων υπηρεσιών που συνδυάζουν advanced χαρακτηριστικά και διασφαλίζουν αξιόπιστες συναλλαγές.
  • Υλοποιεί πλήρως αυτοματοποιημένα customized services με δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου πλήθους αιτήσεων σε χρόνους REAL ON LINE.
  • Διατηρεί διπλές κτιριακές εγκαταστάσεις (disaster recovery & business continuity), που εξασφαλίζουν σταθερά αδιάλειπτη λειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών της .