Πολιτική Ορθής Χρήσης Υπηρεσιών

 

Η TRUST στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας της για εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων της και προστασίας της ποιότητας των υπηρεσιών της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης.

 

Οι διαδικασίες Πολιτικής Ορθής Χρήσης ορίζουν συγκεκριμένο ωράριο πρόσβασης στο σύστημα πληροφόρησης TRUST καθώς και όριο καθημερινής χρήσης του συστήματος και εφαρμόζονται στο σύνολο του πελατολογίου της εταιρείας.

 

Η εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης αποτελεί απαραίτητη και αναγκαία επιχειρηματική πρακτική, λειτουργώντας ουσιαστικά ως δικλείδα ασφαλείας για την εταιρεία TRUST αναφορικά με την ευθύνη που αυτή έχει επωμισθεί έναντι του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στο οποίο υπάγονται οι εταιρείες Διαπίστωσης Πιστοληπτικής Ικανότητας καθώς και σε σχέση με τα Υποκείμενα Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παράλληλα με την πρακτική αυτή επιτυγχάνεται η διασφάλιση και διατήρηση της εύρυθμης συνεργασίας της TRUST τόσο με το δίκτυο συνεργατών – Δικηγόρων της, οι οποίοι συλλέγουν τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς όσο και με τους πελάτες της.