Πολιτική Ορθής Χρήσης Υπηρεσιών

 

Η TRUST στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας της για εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων της και προστασίας της ποιότητας των υπηρεσιών της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης.

 

Οι διαδικασίες Πολιτικής Ορθής Χρήσης ορίζουν συγκεκριμένο ωράριο πρόσβασης στο σύστημα της  TRUST καθώς και όριο καθημερινής χρήσης του συστήματος και εφαρμόζονται στο σύνολο του πελατολογίου της εταιρείας.

 

Η εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης αποτελεί απαραίτητη και αναγκαία επιχειρηματική πρακτική, λειτουργώντας ουσιαστικά ως δικλείδα ασφαλείας για την εταιρεία TRUST αναφορικά με την ευθύνη που αυτή έχει επωμισθεί έναντι του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τη διασφάλιση αξιόπιστων συναλλαγών με τους πελάτες της.