Υπηρεσίες

 

 

Επιθυμείτε να:

 

 • Προστατεύσετε τη ρευστότητα της επιχείρησης σας;
 • Βελτιώσετε την πιστωτική σας πολιτική;
 • Αναπτύξετε τις δραστηριότητές σας με ασφάλεια;

 

Οι υπηρεσίες μας θα δώσουν απάντηση σε κάθε ανάγκη σας.

 

 

Οι υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης της TRUST εγγυώνται:

 

 • Ποιότητα
 • Εξειδίκευση
 • Ασφάλεια απορρήτου συναλλαγών
 • Ευελιξία
 • Τεχνολογική πρωτοπορία

 

Η TRUST S.A. συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία – δικηγόρους, με έδρα επιτηδεύματος στους περισσότερους νομούς της χώρας, με τους οποίους διατηρεί αποκλειστικές συνεργασίες για το αντικείμενο της επιχειρηματικής πληροφόρησης. Αποτέλεσμα των συνεργασιών αυτών είναι η υπεύθυνη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρησή της και ο συνεχής εμπλουτισμός της βάσης της για στοιχεία όπως:

 

 • Αιτήσεις Πτώχευσης
 • Αποφάσεις Πτώχευσης
 • Αιτήσεις Εξυγίανσης
 • Διαταγές Πληρωμής
 • Διαταγές Απόδοσης Χρήσης Μισθίου
 • Κατασχέσεις Ακίνητης Περιουσίας
 • Κατασχέσεις Κινητής Περιουσίας
 • Προγράμματα Πλειστηριασμών Ακινήτων
 • Προγράμματα Πλειστηριασμών Κινητών
 • Ακάλυπτες Επιταγές
 • Διαμαρτυρημένες Συναλλαγματικές και Γραμμάτια εις Διαταγήν